Barns rörelse

Alla barn utvecklas väldigt olika, några blir motoriska tidigare medan andra blir det senare. Det sägs att ett barn utvecklar en sak i taget. De som blir motoriska kan istället bli senare med kommunikationen och de som är duktiga på att kommunicera kan det fysiska komma senare. Under hjärnans utveckling är det en sak som fokuseras på i taget. Oavsett om det motoriska kommer tidigt eller sent så är det viktigt att barn rör på sig, all rörelse är bra för kroppen, det ger även mer energi vilket leder till ökad koncentration.

Rörelse i vardagen

Barn rör sig generellt mer än vuxna. Barn är med aktiva i sin natur, de har även raster på skolan där många skolor uppmuntrar till att vara utomhus på rasten. Vuxna kan istället behöva tänka efter mer för att få in den naturliga rörelsen i vardagen. Nu när dock tekniken, telefonen och TV-spel, har kommit så rör sig barn inte lika mycket som förr. Förr i tiden var det vanligt att barn möttes upp efter skolan för att hitta på saker utomhus. Idag rör sig barn mer inomhus, vilket är lätt att se genom en titt på lekplatser runtom.

I skolan kan det variera hur många idrottslektioner som finns på schemat. Läroplanen är den samma över hela landet, men det kan variera hur lektionerna har fördelats. Det har visat sig att barn har lättare att koncentrera sig på lektionerna när kroppen har varit aktiv. Energi tas ut på exempelvis rasterna och då orkar hjärnan också fokusera på lektionerna. Med detta så är det bra om idrottslektioner kunde vara förlagda en stund varje dag för att alla skall få chans till att hålla fokus på varje lektion, varje dag.

Många barn ägnar sig åt fritidsaktiviteter, ofta tillsammans med en kompis. Aktiviteter är en chans att få röra på sig, att hålla kroppen igång. Att idrotta är något som alltid uppmuntras, sker det under bra former så är det ett bra sätt för att få barn att engagera sig i något. Detta behöver ej handla om att försöka nå så långt som möjligt, utan för att ha roligt och även för att träffa nya kompisar. Det är bra att ha några stående aktiviteter för att lära sig att ta ansvar också, det blir ett ansvar att gå på en aktivitet. Idrotter som har ägnats åt i ung ålder finns ofta också intresset kvar under lång tid framöver.