Fritid för barn

Begreppet sport och idrott kan innebära olika saker för alla människor. Sport kan för några ses som något som utövas för att satsa och tävla i det, medan andra tänker på sport som ett tillfälle att röra på sig. Sport är inget låst ord, så att tolka det fritt är bra. Sport skall vara något positivt, en chans för kroppen att röra på sig. Kallas det sport eller idrott spelar ej heller någon roll, det är ett tillfälle att aktivera kroppen och knoppen.

För barn innebär orden sport och idrott samma sak som för vuxna. Att barn rör på sig och aktiverar sig är väldigt bra och något som alla bör få möjlighet till. Barn, liksom vuxna, mår bra av att röra på sig och det leder till en friskare och starkare kropp.

Fritid för barn

Barn har lika mycket fritid idag som för 20 år sedan. Att göra något givande under den stunden kan vara bra för att sedan kroppen skall orka med alla skoldagar på bästa sätt. Mår kroppen bra ökar chansen för att orka sitta still och koncentrera sig i skolan.

Det finns många fritidsaktiviteter för barn att tillgå idag. Det finns uppstyrda sporter och det finns aktiviteter där syftet är främst att träffa andra barn och ha roligt. Att träffa nya bekantskaper är en av de främsta positiva delarna med aktiviteter för barn. Det är annars lätt att träffa enbart sina befintliga kompisar. Men att träffa nya kompisar med liknande intresse gör att vänkretsen utökas och det ger chans till med social samvaro också, samtidigt som en aktivitet utövas.

Alla platser i Sverige har inte samma utbud för barn. Detta kan bero på om det är en större stad eller en mindre. En mindre stad har ej samma utbud som de större städerna, men det finns ofta ändå många aktiviteter att välja på även i de små städerna. För föräldrar är det inte alltid lätt att hinna med att skjutsa barn till olika aktiviteter, ännu mindre om det är flera barn i samma familj. Ett bra sätt är att ta hjälp av kontaktnätet, att tillsammans med andra föräldrar gå ihop och dela på skjutsen. Kanske dela upp att göra det olika veckor, alternativt om någon lämnar och den andra hämtar.

Forskningar visar på att barn blir allt mer stillasittande idag, detta till följd av den teknologi som kommit. All teknisk utrustning kan vara bra på många sätt i utvecklingen, men den hämmar den fysiska aktiviteten. Därmed är det bra att ha en stående aktivitet att utöva, att finna ett annat intresse också för att få chans att röra på sig. Kommer rörelsen mer naturligt så blir det också lättare när det är dags att röra på sig.