Barns inlärningsförmåga och rörelse

Dagens barn ska lära sig mycket, både i skolan och på fritiden. Skoldagen består av att gå från lektion till lektion, allt med målet att förvärva ny kunskap. De svenska eleverna ska lära sig vitt skilda ämnen som språk, naturvetenskap, hemkunskap och idrott och hälsa. Målet är hela tiden att de ska utveckla sina förmågor inom de olika ämnena och tillgodogöra sig ny kunskap. Det kräver mycket av barn och unga, både tidsmässigt och i tankeförmåga.

För att klara sina långa skoldagar får eleverna självklart raster – liksom vuxna får sina raster. Mellan lektioner får de kortare eller längre raster med möjlighet att röra sig och komma ut i friska luften, att umgås med sina klasskamrater, men också att sitta ner och slappna av. De får även en välbehövlig och näringsrik lunch för att klara hela dagen.

Schemalagd fysisk aktivitet

Hur kan inlärningen för barnen och unga underlättas? Finns det något sätt som kan hjälpa alla elever? Självklart är en trygg skolmiljö av stor vikt, att eleverna kan känna tillit till lärarna och ha vänner att umgås med på rasterna. Detta är viktiga fundament för alla barns utveckling. Det är också viktigt för barn och unga att skolan erbjuder ett koncept med blended learning så att undervisningen är stimulerande och variationsrik. I en stimulerande och variationsrik inlärning ingår rörelse! För många elever är idrotten en favoritlektion, en timme då de får använda både kropp och tanke, bli utmanade och träna lagarbete, men också våga individuella presentationer.

Forskning och olika försök i skolor har visat att barn och ungas inlärning förbättras genom rörelse. Det finns skolor som låter barnen börja varje morgon med ett kortare gymnastikprogram som alla elever genomför. Elevers resultat har visat sig förbättras genom att barnen får börja dagen med rörelse. Det paradoxala är alltså att svenska elevers resultat i matematik förbättras genom att de joggar, dansar, promenerar, leker etc. på början av dagen. Självklart har det också påverkan på barnens prestationsförmågan om de också rör sig under dagen, om tonåringarna måste gå ut på rasterna, istället för att bara sitta stilla på en stol med en mobil i handen.

Rörelse och sömn

Barn och unga behöver både röra sig på skolan, men också på fritiden. Genom kroppsrörelse ökar alltså hjärnans förmåga att ta in ny kunskap, men också möjligheten till god sömn. För att barn och unga ska kunna tillgodogöra sig all kunskap i skolan behöver de sova på nätterna. Idag finns det många barn med sömnsvårigheter och detta påverkar också skolresultaten. Efter en natts dålig sömn ska barnen tillbringa en dag i skolan, men utan möjlighet att prestera på topp. Det är lätt hänt att de, istället för att sova, håller på med mobilen eller datorn, blir trötta under dagen och sedan kommer efter i skolan. Det kan lätt bli en ond cirkel – särskilt då barn och unga inte har förmågan att på egen hand bryta mönstret. Ett bra sätt för barn och unga att både prestera i skolan och få en god natts sömn, är då att skolan schemalägger daglig fysisk aktivitet och att föräldrar uppmuntrar till rörelse på fritiden.