Bollsporter

Att spela boll är vanligt, både nationellt och internationellt. Det kan talas om att ha bollkontroll, en person som har bollkontroll har relativt lätt för alla bollsporter, även om det krävs olika egenskaper i de olika sporterna. Bollsporter kan spelas både med fötter och händer, det finns flera olika sporter med olika regler och utrustning som krävs till detta. Många av sporterna finns i många länder, men kan vara mer eller mindre vanliga beroende på vilken sport och vilket land som avses.

Olika bollsporter

Några exempel på olika bollsporter är:

  • Fotboll
  • Handboll
  • Bordtennis
  • Tennis
  • Squash

Detta är exempel på aktiviteter där boll används inom sporten, dock finns det många fler sporter där bollen används som en del av utrustningen.

– Fotboll, handboll, bordtennis och tennis är vanliga sporter där reglerna är de samma oavsett vilket land sporterna utövas inom när det kommer till spelet på vuxen nivå.

– Squash är inte en lika vanlig sport och går inte att utöva överallt. Men i de länder detta spelas inom så är det två spelare som möter varandra, båda har varsitt racket och en boll som skall spelas mot en vägg mellan varandra.