I stallet

Sporten är bred och det är många olika aktiviteter som ryms i det begreppet. Hästsport är en sport som inte är så jättestor egentligen, den är stor för de som ägnar sig åt den, men för andra som inte har relation till hästar är sporten relativt okänd. Inom hästsporten finns det många grenar att tävla och träna i.

Hästsport

Att träna och tävla med hästar innebär det ett nära samarbete med hästen. Hästen och individen måste känna tillit till varandra, det är ett nära samspel som utövas. Att rida och ägna sig åt hästar är något som är vanligt att ha med sig sedan ung ålder. Redan från start lärs det ut att ta hand om hästen, att mata den och att sköta om allt runtomkring. Redan där skapas en relation, denna fortsätter sedan att utvecklas genom att bland annat rida och lära sig kommunicera med hästen.

Att rida ger väldigt bra träning. Det krävs även att själv vara stark i kroppen för att orka rida. En ryttare både sitter och står i sadeln, det behövs armstyrka för att kunna styra hästen och föra den åt det håll det skall ridas. Innan tävling kan intas behöver mycket träning innan ske.